Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 24. junija 2013 – Weissenfels proti Parlamentu

(Zadeva F-150/12)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1    UL C 147, 25.5.2013, str. 36.