Language of document :

Personaldomstolens dom av den 23 oktober 2013 – Solberg mot ECNN

(Mål F-148/12)(1 )

(Personalmål – Tidigare tillfälligt anställd – Bedömningsrapport – Berättigat intresse av att få saken prövad – Motiveringsskyldighet – Omfattning av utrymmet för skönsmässig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ulrik Solberg (Lissabon, Portugal) (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) (ombud: D. Storti, biträdd av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet om upprättande av sökandens betygsrapport för perioden 1 januari till 31 december 2011.

Domslut

Talan ogillas.

Ulrik Solberg ska bära sina egna rättegångskostnader och ska ersätta de rättegångskostnader som förorsakats Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk.

____________

____________

(1 ) EUT C 71, 09.03.2013, s. 30