Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. dubna 2016 – Sommier v. Komise

(Věc F-147/12)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 55, 23.2.2013, s. 26.