Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 2. augusti 2016. aasta määrus – Mommer versus komisjon

(kohtuasi F-146/12)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Teistes pensioniskeemides omandatud pensioniõiguste ülekandmine liidu pensioniskeemi – Staažilisa ettepanek – Huve mitte kahjustav akt – Hagi ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anne Mommer (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja D. de Abreu Caldas, hiljem advokaadid S. Orlandi, J.-N. Louis ja D. de Abreu Caldas, hiljem advokaat S. Orlandi)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja G. Gattinara, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara)

Ese

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi, kohaldades personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Resolutsioon

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

____________

1 ELT C 26, 26.1.2013, lk 78.