Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungari) 2. märtsil 2021 – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: KI

(kohtuasi C-131/21)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Budai Központi Kerületi Bíróság

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

KI

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 50 sätetega, tõlgendatuna koostoimes 1950. aasta Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (edaspidi „EIÕK“) 7. lisaprotokolli artikliga 4 ning sellega seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga, on kooskõlas sellise kriminaalmenetluse läbiviimine, mille esemeks on osaliselt sellised faktilised asjaolud, mille eest süüdistatavale on trahvimenetluses juba lõplikult määratud kohapeal tasumisele kuuluv trahv, mis muudeti selle tasumata jätmise tõttu kohtu otsusega arestiks?

____________