Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal du travail de Liège (Belgia) la 4 martie 2021 – EV/Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

(Cauza C-134/21)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal du travail de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamant: EV

Pârâtă: Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'asile (Fedasil)

Prin Ordonanța din 26 martie 2021, Curtea (Camera a cincea) a dispus:

Articolul 27 din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca un stat membru să adopte, în privința unui solicitant care a introdus o cale de atac împotriva unei decizii de transfer către un alt stat membru în sensul articolului 26 alineatul (1) din regulamentul menționat, măsuri pregătitoare pentru acest transfer, precum atribuirea unui loc într-o structură de primire specifică în cadrul căreia persoanele cazate beneficiază de asistență pentru pregătirea transferului lor.

____________