Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel de Bruxelles (Belgia) 9. aprillil 2021 – Le Port de Bruxelles versus Infrabel SA ja Région de Bruxelles-Capitale versus Infrabel SA

(kohtuasi C-229/21)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel de Bruxelles

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Le Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale

Vastustaja: Infrabel SA

Muud menetlusosalised: Région de Bruxelles-Capitale, Le Port de Bruxelles, Lineas SA

Eelotsuse küsimus

Kas juhul, kui siseveesadam – mis kuulub põhivõrku – on juba ühendatud maantee ja raudteega, kohustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL1 artikkel 15, tõlgendatuna üksi või koostoimes selle määruse teiste sätetega, neid kahte ühendust säilitama ja hooldama või hoiduma nendest ühe kaotamisest kasvõi seeläbi, et seda ei hooldata?

____________

1 ELT 2013, L 348, lk 1.