Language of document :

Kanne 12.3.2021 – Euroopan komissio v. Puolan tasavalta

(asia C-166/21)

Oikeudenkäyntikieli: Puola

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Perrin ja M. Siekierzyńska)

Vastaaja: Puolan tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1002 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY1 eikä suhteellisuusperiaatteen mukaisia velvoitteitaan, kun se on evännyt lääkkeiden valmistukseen tarkoitetun etyylialkoholin maahantuojalta pakottavan vapautuksen valmisteverosta, kun tämä ei ole valinnut valmisteverottomuuden järjestelmää

Puolan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Puolan tasavalta on ottanut käyttöön kansallisia säännöksiä, joiden mukaan lääkkeiden valmistukseen tarkoitetun etyylialkoholin maahantuojaa ei vapauteta valmisteverosta, kun tämä ei ole valinnut valmisteverottomuuden järjestelmää.

Tämä tarkoittaa alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19.10.1002 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisten velvoitteiden rikkomista sekä suhteellisuusperiaatteen loukkaamista.

Direktiivin kyseisen säännöksen mukaan jäsenvaltioiden on, kun alkoholi on tarkoitettu käytettäväksi lääkkeiden valmistukseen, vapautettava se valmisteverosta edellytyksin, jotka niiden on vahvistettava näiden valmisteverovapautuksien oikean ja välittömän soveltamisen varmistamiseksi sekä veropetosten, veron kiertämisen tai muiden väärinkäytösten torjumiseksi. Valmisteverosta vapauttamista ei ole tarpeen tehdä riippuvaiseksi valmisteverottomuuden järjestelmän käyttämisestä, jotta voitaisiin varmistaa vapautuksen oikea ja välitön soveltaminen sekä torjua veropetoksia, veron kiertämistä tai muita väärinkäytöksiä. Tämä olisi myös suhteellisuusperiaatteen vastaista.

____________

1 EYVL 1992, L 316, s. 21.