Language of document :

2021 m. kovo 15 d. Landgericht Köln (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje PJ / Deutsche Lufthansa

(Byla C-167/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landgericht Köln

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: PJ

Atsakovė: Deutsche Lufthansa AG

Prejudicinis klausimas

Ar profesinės sąjungos raginimo nulemtas savų oro vežėjo darbuotojų streikas laikomas ypatingomis aplinkybėmis, kaip tai suprantama pagal Reglamento (EB) Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį?

2021 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi byla išbraukta iš Teisingumo Teismo registro.

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).