Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 26ης Μαΐου 2011 - Lebedef κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-40/10)

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Ετήσια άδεια - Απουσία κατόπιν εξαντλήσεως της ετήσιας άδειας και χωρίς προηγούμενη έγκριση - Περικοπή των αποδοχών - Άρθρο 60 του ΚΥΚ)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Λουξεμβούργο) (εκπρόσωπος: F. Frabetti, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: G. Berscheid και D. Martin)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία διαπιστώθηκε μη επιτραπείσα υπέρβαση, κατά 5,5 ημέρες, των δικαιωμάτων ετήσιας άδειας του προσφεύγοντος για το έτος 2009

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή του G. Lebedef.

Ο G. Lebedef φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 209 της 31.7.2010, σ. 55.