Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 13 april 2011 - Vakalis mot kommissionen

(Mål F-38/10)1

(Personalmål - Tjänstemän - Pension - Överföring av pensionsrättigheter som har förvärvats i Grekland till pensionssystemet för de anställda vid institutionerna - Beräkning av erhållna rättigheter - Invändning om rättsstridighet avseende genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna - Principen om likabehandling - Principen om eurons neutralitet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ioannis Vakalis (Luvinate, Italien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av det beslut som fattades av Byrån för löneadministration och individuella ersättningar genom vilket sökandens pensionsrättigheter vid överföringen till unionssystemet fastställdes.

Domslut

Talan ska till viss del avvisas och till viss del ogillas.

    Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta hälften av Ioannis Vakalis rättegångskostnader.

Ioannis Vakalis ska bära hälften av sina egna rättegångskostnader.

____________

1 - EUT C 209, 31/07/10, s. 54.