Language of document :

Иск, предявен на 28 август 2007 г. - Plant и др./Комисия

(Дело T-324/07)

Език на производството: английски

Страни

Ищци: Gerry Plant (Varteg Pontypool, Обединеното кралство), Mary Kathleen Plant (Varteg Pontypool, Обединеното кралство), Dennis Jones (Neath, Обединеното кралство), William Meyrick (Swansea, Обединеното кралство), J.G. Evans (Ammanford, Обединеното кралство), David Vivian Austin (Neath, Обединеното кралство), D. Powell (Neath, Обединеното кралство), James Rowland McCann (Neath, Обединеното кралство), D. B. Diplock (Neath, Обединеното кралство), John Phillips (Neath, Обединеното кралство) и Richard Thomas Kingston (Swansea, Обединеното кралство) (представител: W. Graham, Solicitor)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищците

да се отмени решението на Комисията от 18 юни 2007 г. по дело 37037 - SWSMA,

да се вземат всички други мерки, които Първоинстанционният съд счита за целесъобразни,

да се осъди Комисията на Европейските общности да понесе съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Правните основания и основните доводи, изтъкнати от ищците, съответстват на тези, изложени по дело T 318/07, National Association of Licensed Opencast Operators/Комисия

____________