Language of document :

Sag anlagt den 28. august 2007 - Plant m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-324/07)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøgere: Gerry Plant (Varteg Pontypool, Det Forenede Kongerige), Mary Kathleen Plant (Varteg Pontypool, Det Forenede Kongerige), Dennis Jones (Neath, Det Forenede Kongerige), William Meyrick (Swansea, Det Forenede Kongerige), J.G. Evans (Ammanford, Det Forenede Kongerige), David Vivian Austin (Neath, Det Forenede Kongerige), D. Powell (Neath, Det Forenede Kongerige), James Rowland McCann (Neath, Det Forenede Kongerige), D. B. Diplock (Neath, Det Forenede Kongerige), John Phillips (Neath, Det Forenede Kongerige) og Richard Thomas Kingston (Swansea, Det Forenede Kongerige) (ved Solicitor W. Graham)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Kommissionens beslutning af 18. juni 2007 i sag nr. 37037 - SWSMA. annulleres

Der træffes bestemmelse om sådanne yderligere tiltag, som Domstolen finder passende.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgernes søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter svarer til det af sagsøgerne påberåbte i sag T-318/07, National Association of Licensed Opencast Operators mod Kommissionen.

____________