Language of document :

Kanne 28.8.2007 - Plant ym. v. komissio

(Asia T-324/07)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Gerry Plant ym. (Varteg Pontypool, Yhdistynyt kuningaskunta), Mary Kathleen Plant (Varteg Pontypool, Yhdistynyt kuningaskunta), Dennis Jones (Neath, Yhdistynyt kuningaskunta), William Meyrick (Swansea, Yhdistynyt kuningaskunta), J.G. Evans (Ammanford, Yhdistynyt kuningaskunta), David Vivian Austin (Neath, Yhdistynyt kuningaskunta), D. Powell (Neath, Yhdistynyt kuningaskunta), James Rowland McCann (Neath, Yhdistynyt kuningaskunta), D. B. Diplock (Neath, Yhdistynyt kuningaskunta), John Phillips (Neath, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Richard Thomas Kingston (Swansea, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: solicitor W. Graham)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Komission 18.6.2007 asiassa nro 37037 - SWSMA tekemä päätös on kumottava.

On toteutettava ne muut toimenpiteet, joita yhteisöjen tuomioistuin pitää aiheellisina.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut, joihin kantajat vetoavat, ovat samankaltaiset kuin asiassa T-318/07, National Association of Licensed Opencast Operators vastaan komissio.

____________