Language of document :

Acţiune introdusă la 28 august 2007 - Plant și alții/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-324/07)

Limba de procedură: engleza

Părţile

Reclamanţi: Gerry Plant (Varteg Pontypool, Regatul Unit), Mary Kathleen Plant (Varteg Pontypool, Regatul Unit), Denis Jones (Neath, Regatul Unit), William Meyrick (Swansea, Reagtul Unit), J.G. Evans (Ammanford, Regatul Unit), David Vivian Austin (Neath, Regatul Unit), D. Powell (Neath, Regatul Unit), James Rowland McCann (Neath, Regatul Unit), D.B. Diplock (Neath, Regatul Unit), John Phillips (Neath, Regatul Unit) și Richard Thomas Kingston (Swansea, Regatul Unit) (reprezentant: W. Graham, Solicitor)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamanţilor

anularea Deciziei Comisiei din 18 iunie 2007 în cauza nr. 37037 - SWSMA;

dispunerea, în continuare, a oricărei măsuri pe care Tribunalul o consideră întemeiată;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele şi principalele argumente

Motivele și principalele argumente pe care se întemeiază acţiunea reclamanţilor sunt similare celor din cauza T-318/07 National Association of Licensed Opencast Operators/Comisia Comunităţilor Europene.

____________