Language of document :

Tožba, vložena 28. avgusta 2007 - Plant in drugi proti Komisiji

(Zadeva T-324/07)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Gerry Plant (Varteg Pontypool, Združeno kraljestvo), Mary Kathleen Plant (Varteg Pontypool, Združeno kraljestvo), Dennis Jones (Neath, Združeno kraljestvo), William Meyrick (Swansea, Združeno kraljestvo), J. G. Evans (Ammanford, Združeno kraljestvo), David Vivian Austin (Neath, Združeno kraljestvo), D. Powell (Neath, Združeno kraljestvo), James Rowland McCann (Neath, Združeno kraljestvo), D. B. Diplock (Neath, Združeno kraljestvo), John Phillips (Neath, Združeno kraljestvo) in Richard Thomas Kingston (Swansea, Združeno kraljestvo) (zastopnik: W. Graham, Solicitor)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožečih strank

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije z dne 18. junija 2007 v zadevi št. 37037 - SWSMA;

sprejetje nadaljnjih ukrepov, za katere Sodišče šteje, da so primerni;

naložitev plačila stroškov Komisiji.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožbeni razlogi in bistvene trditve, na katere se sklicujejo tožeče stranke, so podobni tistim v zadevi National Association of Licensed Opencast Operators proti Komisiji, T-318/07.

____________