Language of document :

Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 17. prosince 2008 - Plant a další v. Komise

(Věc T-324/07)1

Jednací jazyk: angličtina

Předseda šestého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 247, 20.10.2007.