Language of document :

2008 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo nutartis byloje Plant ir kt. prieš Komisiją

(Byla T-324/07)1

Proceso kalba: anglų

Šeštosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 247, 2007 10 20.