Language of document :

Förstainstansrättens beslut av den 17 december 2008 - Plant e.a. mot kommissionen

(Mål T-324/07)(1)

Rättegångsspråk: engelska

Ordföranden på sjätte avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EGT C 247, 20.10.2007.