Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. prosinca 2017. uputio Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Austrija) - Ahmad Shah Ayubi

(predmet C-713/17)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Ahmad Shah Ayubi

Tuženo tijelo: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Prethodna pitanja

Treba li članak 29. Direktive 2011/95/EU1 , koji propisuje obvezu države članice da osobama kojima je priznata međunarodna zaštita (u državi članici koja je odobrila tu zaštitu) odobri potrebnu socijalnu pomoć, kako je primaju državljani države članice, tumačiti na način da on ispunjava kriterije za izravnu primjenjivost koje je Sud EU razvio u svojoj sudskoj praksi?

Treba li članak 29. Direktive 2011/95/EU tumačiti na način da mu se protivi nacionalna odredba koja samo osobama s pravom na azil s trajnim boravkom odobrava socijalnu pomoć u obliku minimalne pomoći za životne potrebe u punom iznosu i stoga u istom opsegu kao i državljanima države članice, ali predviđa smanjenje socijalnih davanja na ime minimalne pomoći za životne potrebe za osobe s pravom na azil kojima je priznat samo vremenski ograničen boravak i njih stoga u pogledu iznosa socijalne pomoći izjednačava sa osobama s pravom na supsidijarnu zaštitu?

____________

1     Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL 2011., L 337, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 13., str. 248.)