Language of document :

A Landesverwaltungsgericht Oberösterreich (Ausztria) által 2017. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Ahmad Shah Ayubi

(C-713/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich

Az alapeljárás felei

Panaszos: Ahmad Shah Ayubi

A panaszeljárásban ellenérdekű fél: Bezirkshauptmannschaft Linz-Land

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv1 29. cikkét, amely megalapozza a tagállam azon kötelezettségét, hogy a nemzetközi védelemben részesülő személyek számára – abban a tagállamban, amely részükre a védelmet nyújtja – ugyanazt a szükséges szociális védelmet biztosítsák, mint az adott tagállam saját állampolgárai számára, hogy az megfelel a Bíróság ítélkezési gyakorlatában a közvetlen alkalmazhatósággal kapcsolatban kialakított feltételeknek?

Úgy kell-e értelmezni a 2011/95/EU irányelv 29. cikkét, hogy az ellentétes az olyan nemzeti rendelkezéssel, amely csak az állandó tartózkodásra jogosult menekültek számára biztosítja teljes összegben és ezáltal a tagállam saját állampolgárainak nyújtottal egyenlő mértékben a szociális védelmet szükségletalapú minimumjövedelem formájában, míg a szükségletalapú minimumjövedelemből származó szociális ellátások összegének csökkentését minden olyan menekült vonatkozásában előírja, akinek csak ideiglenes tartózkodását ismerik el, és ezáltal ezen utóbbi menekülteket a szociális ellátás összege tekintetében a kiegészítő védelemre jogosult személyekkel teszi egyenlővé?

____________

1 A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2011. L 337., 9. o.; helyesbítés: HL 2017. L 167., 58. o.)