Language of document :

Kanne 1.2.2021 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(asia C-60/21)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: W. Roels ja V. Uher)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

Komissio vaatii, että unionin tuomioistuin

toteaa, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 45 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA) 28 artiklan mukaisesti kuuluvia velvollisuuksia,

kun se kieltäytyi vähentämästä elatussuorituksia tai niiden sijasta maksettavaa pääomaa sekä täydentäviä maksusuorituksia sellaisten ulkomailla asuvien kiinteistöeläkkeiden ostajien verotettavasta tulosta, jotka saavat Belgiassa alle 75 prosenttia ansiotuloistaan ja joilla ei ole oikeutta tähän samaan vähennykseen asuinjäsenvaltiossaan, koska heidän kyseisessä valtiossa verotettavat tulonsa ovat vähäiset,

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komissio vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu siihen, että kyseessä oleva lainsäädäntö on omiaan tekemään perussopimuksissa varmistettujen liikkumisvapauksen ja erityisesti SEUT 45 artiklassa ja ETA-sopimuksen 28 artiklassa määrätyn työntekijöiden vapaan liikkuvuuden käytön vähemmän houkuttelevaksi verovelvollisille, joiden asuinpaikka on muualla.

Belgian lainsäädännössä nimittäin evätään ulkomailla asuvalta verovelvolliselta, joka saa Belgiassa alle 75 prosenttia verotettavista ansiotuloistaan ja joka ei voi tosiasiallisesti hyötyä asuinvaltiossaan mahdollisuudesta vähentää elatussuoritukset, koska hänen kyseisessä valtiossa verotettavat tulonsa ovat liian vähäiset. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ja muun muassa sen 10.5.2012 asiassa C-39/10, Euroopan komissio v. Viro, antamassa tuomiossa on kuitenkin katsottu, että tällaisessa tapauksessa työskentelyvaltion on otettava huomioon muualla asuvan verovelvollisen henkilökohtainen tilanne ja perhetilanne.

____________