Language of document :

Tožba, vložena 1. februarja 2021 – Evropska komisija/Kraljevina Belgija

(Zadeva C-60/21)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: W. Roels, V. Uher, agenta)

Tožena stranka: Kraljevina Belgija

Predlog

Komisija Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da s tem, da je ohranila v veljavi določbe, v skladu s katerimi:

z zavrnitvijo odbitja preživninskih rent ali sredstev, ki nadomeščajo takšne rente ter dodatnih rent od obdavčljivega dohodka dolžnikom teh rent, ki niso rezidenti v Belgiji in tam prejemajo manj kot 75 % dohodkov od poklicne dejavnosti, ki do tega odbitka niso upravičeni v njihovi državi članici prebivališča, zaradi nizkega zneska njihovega obdavčljivega dohodka v tej državi,

Kraljevina Belgija ni izpolnila obveznosti iz členov 45 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in 28 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), in

Kraljevini Belgiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija v podporo tožbi navaja en sam tožbeni razlog, ki se nanaša na to, da zadevna zakonodaja lahko odvrne davčne zavezance nerezidente od izvajanja svoboščin, ki so zagotovljene s Pogodbami, in natančneje, prostega gibanja delavcev iz člena 45 PDEU in člena 28 Sporazuma o EGP.

Namreč, davčnemu zavezancu nerezidentu, ki v Belgiji ne prejme vsaj 75 % obdavčljivih dohodkov od poklicne dejavnosti in ki dejansko ne more izvesti odbitka preživninskih ret v svoji državi prebivališča, ker v tej državi nima zadostnega obdavčljivega dohodka, so z belgijsko zakonodajo odvzete ugodnosti kakršnega koli odbitka teh rent. Iz sodne prakse Sodišča in zlasti iz sodbe Sodišča z dne 10. maja 2012 v zadevi C-39/10, Evropska komisija/Estonija pa izhaja, da mora v takšnem primeru država članica zaposlitve upoštevati osebni in družinski položaj davčnega zavezanca nerezidenta.

____________