Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour administrative d'appel de Versailles (Francija) 2. februarja 2021 – JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Zadeva C-61/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour administrative d'appel de Versailles

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka : JP

Toženi stranki : Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba upoštevna pravila prava Evropske unije, ki izhajajo iz člena 13(1) […] (ni prevedeno) in člena 23(1) […] (ni prevedeno) Direktive 2008/50/ES z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo1 razlagati tako, da imajo posamezniki v primeru, da država članica Evropske unije dovolj resno krši obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil, pravico, da od zadevne države članice prejmejo povračilo za škodo na njihovem zdravju, ki je v neposredni in gotovi vzročni zvezi s poslabšanjem kakovosti zraka?

2.    Če lahko na podlagi določb, navedenih zgoraj, dejansko nastane taka pravica do povračila škode na zdravju, kateri pogoji veljajo za nastanek te pravice, zlasti z vidika datuma, glede na katerega je treba presojati obstoj kršitve, ki jo je mogoče pripisati zadevni državi članici?

____________

1     UL 2008, L 152, str. 1.