Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski gradski sad (Bulgaria) la 4 februarie 2021 – Procedură penală împotriva lui KT

(Cauza C-71/21)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Sofiyski gradski sad

Persoana căutată

KT

Întrebările preliminare

Dispozițiile articolului 1 alineatele (2) și (3) din Acordul între Uniunea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia permit emiterea unui nou mandat de arestare în scopul aceleiași urmăriri penale împotriva unei persoane a cărei predare de către un stat membru al Uniunii Europene a fost refuzată în temeiul articolului 1 alineatul (3) din acordul menționat coroborat cu articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și cu articolul 8 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale?

Dispozițiile articolului 1 alineatul (3) din Acordul între Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia, ale articolului 21 alineatul (1) și ale articolului 67 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și ale articolului 6 și ale articolului 45 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene permit unui stat membru sesizat cu un mandat de arestare să reexamineze refuzul unui alt stat membru de a preda aceeași persoană în scopul aceleiași urmăririi penale, după ce persoana căutată și-a exercitat dreptul de liberă circulație și s-a mutat din statul în care a fost refuzată predarea în statul căruia îi este adresat noul mandat de arestare?

____________