Language of document :

2021 m. sausio 29 d. Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje O.T. E. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Byla C-66/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Zwolle

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: O.T. E.

Atsakovas: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Prejudiciniai klausimai

1.    a. Ar, atsižvelgiant į tai, kad Nyderlandai pagal nacionalinės teisės aktus nenustatė Direktyvos 2004/81/EB1 6 straipsnio 1 dalimi garantuojamo apsvarstymo laikotarpio pradžios, šią teisės normą reikia aiškinti taip, kad apsvarstymo laikotarpis ipso jure prasideda nuo momento, kai trečiosios šalies pilietis Nyderlandų institucijoms praneša apie prekybą žmonėmis?

b. Ar, atsižvelgiant į tai, kad Nyderlandai pagal nacionalinės teisės aktus nenustatė Direktyvos 2004/81/EB 6 straipsnio 1 dalimi garantuojamo apsvarstymo laikotarpio trukmės, šią teisės normą reikia aiškinti taip, kad apsvarstymo laikotarpis ipso jure baigiasi tuomet, kai trečiosios šalies pilietis pateikia pareiškimą dėl prekybos žmonėmis arba nurodo, jog atsisako jį pateikti?

2.    Ar išsiuntimo iš šalies nurodymais, kaip jie suprantami pagal Direktyvos 2004/81/EB 6 straipsnio 2 dalį, taip pat turi būti laikomos priemonės, kuriomis siekiama trečiosios šalies pilietį išsiųsti iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos valstybės narės teritoriją?

3.    a. Ar pagal Direktyvos 2004/81/EB 6 straipsnio 2 dalį draudžiama per šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi garantuojamą apsvarstymo laikotarpį priimti sprendimą dėl perdavimo?

b. Ar pagal Direktyvos 2004/81/EB 6 straipsnio 2 dalį draudžiama jau priimtą sprendimą dėl perdavimo per šios direktyvos 6 straipsnio 1 dalimi garantuojamą apsvarstymo laikotarpį vykdyti arba ruoštis jį vykdyti?

____________

1 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis (OL L 261, 2004, p. 19; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 69).