Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Najwyższy (Polen) den 2. februar 2021 – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k. mod Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A.

(Sag C-64/21)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Najwyższy

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Sagsøgt: Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A.

Præjudicielt spørgsmål

I lyset af ordlyden af og formålet med artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 86/653/EØF 1 af 18. december 1986 om samordning af medlemsstaternes lovgivning om selvstændige handelsagenter skal denne bestemmelse da fortolkes således, at den giver selvstændige handelsagenter en præceptiv ret til provision af agenturforretning, der afsluttes i agenturkontraktperioden, såfremt den er afsluttet med tredjemand, som den pågældende tidligere har skaffet som kunde for så vidt angår lignende forretninger, eller kan denne ret fraviges ved aftale?

____________

1     EFT 1986, L 382, s. 17.