Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. veljače 2021. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG/E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

(predmet C-62/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj i podnositelj revizije: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Tuženici i druge stranke u revizijskom postupku: E. Leinfelder GmbH, TL, SW, WL

Prethodna pitanja

Dovodi li člankom 56. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/20091 i člankom 63. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/10012 predviđena okolnost, da zahtjev za opoziv prava nositelja žiga EU-a zbog njegove neuporabe može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojeni s ciljem predstavljanja, koji mogu podnijeti tužbu i biti tuženi, do nevaljanosti ugovornog sporazuma kojim se treća osoba obvezuje nositelju žiga EU-a da Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo neće podnijeti zahtjev za opoziv tog žiga EU-a zbog neuporabe?

Ima li člankom 56. stavkom 1. točkom (a) Uredbe br. 207/2009 i člankom 63. stavkom 1. točkom (a) Uredbe 2017/1001 predviđena okolnost, da zahtjev za opoziv prava nositelja žiga EU-a zbog njegove neuporabe može podnijeti svaka fizička ili pravna osoba i svaka grupa ili tijelo koji su ustrojeni s ciljem predstavljanja, koji mogu podnijeti tužbu i biti tuženi, takav učinak da se u postupku opoziva pred Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo i sudovima Unije ne mora poštovati pravomoćna presuda suda države članice kojom se tuženika obvezuje da povuče zahtjev za opoziv žiga EU-a zbog neuporabe, koji je podnio on sam ili osoba koju je on ovlastio?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija) (SL 2009., L 78, str. 1,) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

2 Uredba (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.)