Language of document :

Žalba koju je 2. veljače 2021. podnijela Laure Camerin protiv rješenja Općeg suda (sedmo vijeće) od 24. studenoga 2020. u predmetu T-367/19, Camerin/Komisija

(predmet C-63/21 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žaliteljica: Laure Camerin (zastupnik: M. Casado García-Hirschfeld, odvjetnica)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Žalbeni zahtjev

ukinuti rješenje Općeg suda od 24. studenoga 2020. u predmetu T-367/19;

naložiti Komisiji snošenje svih troškova, uključujući troškova postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalbom se traži ukidanje pobijanog rješenja u dijelu u kojem je Opći sud proglasio da se postupak obustavlja i da je tužba, kojom se tražilo djelomično poništenje PMO-ove odluke od 17. travnja 2019. i naknada neimovinske štete pretrpljene zbog nepravilnosti koje je PMO počinio a koje žaliteljici onemogućuju dostojan život, nedopuštena.

Svojom žalbom žaliteljica osobito osporava točke 50. do 52. i 54. pobijanog rješenja, točke 57. do 62., 67., kao i točke 73. do 74.

U prilog svojoj žalbi, žaliteljica ističe jedan žalbeni razlog, koji se temelji na iskrivljavanju činjenica i očitim pogreškama u ocjeni koje su dovele do pravno netočnog obrazloženja.

____________