Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 2 februari 2021 door Laure Camerin tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 24 november 2020 in zaak T-367/19, Camerin / Commissie

(Zaak C-63/21 P)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Laure Camerin (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Conclusies

vernietiging van de beschikking van het Gerecht van 24 november 2020 in zaak T-367/19;

verwijzing van de Commissie in alle kosten, daaronder begrepen die van de procedure bij het Gerecht.

Middelen en voornaamste argumenten

De hogere voorziening strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking voor zover het Gerecht heeft verklaard dat er geen uitspraak meer hoefde te worden gedaan en het beroep, waarbij rekwirante verzocht om gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit van het PMO van 17 april 2019 alsmede om vergoeding van de immateriële schade die zij door de onregelmatigheden van het PMO heeft geleden en die haar beletten om waardig te leven, niet-ontvankelijk heeft verklaard.

In haar hogere voorziening komt rekwirante met name op tegen de punten 50 tot en met 52, 54, 57 tot en met 62, 67 en 73 tot en met 74 van de bestreden beschikking.

Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, dat is ontleend aan een onjuiste opvatting van de feiten en kennelijke beoordelingsfouten die tot een rechtens onjuiste motivering hebben geleid.

____________