Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 20.1.2016 – Valittajana Toshiba Corporation muuna osapuolena Euroopan komissio

(Asia C-373/14 P)1

(Muutoksenhaku – Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – SEUT 101 artiklan 1 kohta – Tehomuuntajien markkinat – Suullinen sopimus markkinoiden jakamisesta (”herrasmiessopimus”) – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Markkinoille pääsyn esteet – Olettama laittomaan kartelliin osallistumisesta – Sakot – Sakkojen laskennasta annetut suuntaviivat (2006) – 18 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Toshiba Corporation (Tokio, Japani) (edustajat: solicitor J. MacLennan, Rechtsanwalt A. Schulz, avocat J. Jourdan ja avocat P. Berghe)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Ronkes Agerbeek, J. Norris-Usher ja K. Mojzesowicz)

Tuomiolauselma

Valitus hylätään.

Toshiba Corporation velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 339, 29.9.2014.