Language of document :

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-20 ta’ Jannar 2016 – Toshiba Corporation vs Il-Kumnmissjoni Ewropea

(Kawża C-373/14 P) 1

(Appell – Kompetizzjoni – Akkordji – Artikolu 101(1) TFUE – Suq tat-transformers tal-elettriku – Ftehim verbali ta’ tqassim tas-swieq (‘Gentlemen’s Agreement’) – Restrizzjoni tal-kompetizzjoni ‘minħabba l-għan’ – Ostakoli għad-dħul – Preżunzjoni ta’ parteċipazzjoni f’akkordju illegali – Multi – Linji gwida għall-kalkolu tal-ammont tal-multi (2006) – Punt 18)

Lingwa tal-proċedura: l-Ingli'

Partijiet

Appellanti: Toshiba Corporation (rappreżentanti: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, J. Jourdan u P. Berghe, avukati)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kumnmisjsoni Ewropea (rappreżentanti: F. Ronkes Agerbeek, J. Norris-Usher u K. Mojzesowicz, aġenti)

Dispożittiv

L-appell huwa miċħud.

Toshiba Corporation hija kkundannata għall-ispejjeż.

____________

1 ĠU C 339, 29.9.2014.