Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. januarja 2016 – Toshiba Corporation/Evropska komisija

(Zadeva C-373/14 P)1

(Pritožba – Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Člen 101(1) PDEU – Trg močnostnih transformatorjev – Ustni sporazum o razdelitvi trgov (‚Gentlemen’s Agreement‘) – Omejevanje konkurence ,zaradi cilja‘ – Ovire pri vstopu – Domneva o sodelovanju pri nezakonitem omejevalnem sporazumu – Globe – Smernice o načinu določanja glob (2006) – Točka 18)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Toshiba Corporation (zastopniki: J. F. MacLennan, solicitor, A. Schulz, J. Jourdan in P. Berghe, odvetniki)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopniki : F. Ronkes Agerbeek, J. Norris – Usher in K. Mojzesowicz, agenti)

Izrek

Pritožba se zavrne.

Družbi Toshiba Corporation se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 339, 29.9.2014.