Language of document : ECLI:EU:C:2018:144

JULIANE KOKOTT

FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA

Az ismertetés napja: 2018. március 1.(1)

C116/16. sz. ügy

Skatteministeriet

kontra

T Danmark

(az Østre Landsret [keleti fellebbviteli bíróság, Dánia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – A különböző tagállamok anya‑ és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 2011/96/EU irányelv (úgynevezett anya‑ és leányvállalatokról szóló irányelv) – Osztalékfizetésnél a haszonhúzó szükségessége – Adójogi formákkal való visszaélés – A forrásadóztatás elkerülése során megvalósuló visszaélés fennállásának kritériumai – Az OECD‑modellegyezményhez fűzött kommentárok hatása valamely uniós irányelv értelmezésére – Át nem ültetett irányelvi rendelkezés közvetlen alkalmazása – A visszaélés megelőzésével kapcsolatos nemzeti elvek uniós joggal összhangban álló értelmezése”


1      Eredeti nyelv: német.