Language of document :

Kanne 27.6.2013 – ZZ v. ENISA

(Asia F-63/13)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä kantajaa koskevan irtisanomispäätöksen kumoaminen ja toisaalta asiassa F-118/10 annetun unionin virkamiestuomioistuimen tuomion jälkeen tehdyn päätöksen, jolla on nimetty toinen toimihenkilö kirjanpitäjän tehtäviin, kumoaminen. Lopuksi väitettyä henkistä kärsimystä koskeva vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

On kumottava ENISAn päätös, jolla on hylätty kantajan valitus, sekä muut riidanalaiset päätökset eli ENISAn 4.9.2012 tekemä päätös kantajan irtisanomisesta ja ENISAn 9.10.2012 tekemä päätös X:n nimeämisestä kirjanpitäjän tehtäviin kantajan sijasta,

ENISA on velvoitettava maksamaan kantajalle edellä mainittujen lainvastaisten toimien vuoksi 100 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

ENISA on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.