Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 25. jūnija spriedums – Molina Solano/Eiropols

(lieta F-66/13) 1

Civildienests – Eiropola personāls – Eiropola konvencija – Eiropola Civildienesta noteikumi – Lēmums 2009/371/TI – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības piemērošana Eiropola darbiniekiem – Uz noteiktu laiku noslēgta pagaidu darbinieka līguma nepagarināšana – Atteikums noslēgt pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Beatriz Molina Solano (Hāga, Nīderlande) (pārstāvis – J.-J. Ghosez, advokāts)Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (pārstāvji – sākotnēji J. Arnould un D. Neumann, pārstāvji, vēlāk J. Arnould, D. Neumann un D. El Khoury, pārstāvji)PriekšmetsPrasība atcelt lēmumu nepagarināt prasītājas līgumu uz noteiktu laikuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;Molina Solano sedz savus un atlīdzina Eiropas Policijas biroja tiesāšanās izdevumus.