Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 25 juni 2014 – Molina Solano / Europol

(Zaak F-66/13)1

(Openbare dienst – Personeel van Europol – Europol overeenkomst – Statuut van personeelsleden van Europol – Besluit 2009/371/AJ – Toepassing van de RAP op functionarissen van Europol – Niet-verlenging van overeenkomst van tijdelijk functionaris voor bepaalde tijd – Weigering van overeenkomst van tijdelijk functionaris voor onbepaalde tijd)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Beatriz Molina Solano (’s Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: J.-J. Ghosez)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (vertegenwoordigers: aanvankelijk J. Arnould en D. Neumann, gemachtigden, vervolgens J. Arnould, D. Neumann en D. El Khoury, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeksters overeenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Molina Solano draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Politiedienst.

____________

____________

1     PB C 274 van 21.9.2013, blz. 30.