Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 2 juli 2014 – Psarras mot ENISA

(Mål F-63/13)1

(Personalmål – Tillfälligt anställd – Uppsägning – Artikel 41.2 a i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna – Rätten att yttra sig – Ideell skada – Påföljande rättsstridigt beslut – Orimlig kränkning av tredje mans rättigheter – Skadestånd utdöms ex officio – En dom om ogiltigförklaring har inte följts)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Aristidis Psarras (Heraklion, Grekland) (ombud: advokaten V. Christianos)

Svarande: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (ombud: inledningsvis P. Empadinhas, därefter S. Purser, biträdd av advokaten C. Meidanis,)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att avskeda sökanden och av beslutet, vilket fattades efter personaldomstolens dom i mål F-118/10, att tillsätta tjänsten som revisor med en annan anställd samt talan om ersättning för ideell skada.

Domslut

Det beslut som verkställande direktören för Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet fattade den 4 september 2012 om att säga upp Aristidis Psarras avtal om anställning som tillfälligt anställd ogiltigförklaras.

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ska till Aristidis Psarras betala ett belopp på 40 000 euro.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Aristidis Psarras rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 336, 16.11.2013, s. 31.