Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2015. június 30-i ítélet – Z kontra Bíróság

(F-64/13. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelő jelentés – Az értékelő jelentés késedelmes elkészítése – Megsemmisítés iránti kereset – Kártérítési kereset)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Z (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága (képviselő: A. V. Placco meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A felperes 2008. január 1-je és december 31. közötti időszakra vonatkozó értékelő jelentésének megsemmisítése, valamint az alperes nem vagyoni kártérítés fizetésére való kötelezése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.Z maga viseli sajt költségeit, valamint köteles viselni az Európai Unió Bírósága részéről felmerült költségeket.

____________

1 HL C 274., 2013.9.21., 30. o.