Language of document :

Civildienesta tiesas (otra palāta) 2015. gada 30. jūnija spriedums – Z/Tiesa

(lieta F-64/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Novērtējuma ziņojums – Novērtējuma ziņojuma novēlota pieņemšana – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Z (pārstāvis – F. Rollinger, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvis – A. V. Placco)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītājas novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim, kā arī piespriest atbildētājai atlīdzināt morālo kaitējumuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt; Z sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Tiesas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 274, 21.9.2013., 30. lpp.