Language of document :

Az Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgária) által 2021. április 6-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „AGRO – EKO 2013” EOOD kontra Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie”

(C-217/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Veliko Tarnovo

Az alapeljárás felei

Felperes: „AGRO – EKO 2013” EOOD

Alperes: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A kifizetési kérelem nyomán indult eljárás lezárását jelenti-e a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i 1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet1 75. cikkének (1) bekezdésében használt „kifizetés” fogalma?

Az a körülmény, hogy a mezőgazdasági termelő ténylegesen megkapta az általa igényelt összeget, egyenértékű-e a kifizető ügynökségnek a támogatási jogosultságok aktiválása iránti kérelemnek helyt adó határozatával, illetve az igényelt támogatási jogosultságok megtagadásának minősül-e, ha a mezőgazdasági termelő nem kapja meg a pénzösszegeket az adott intézkedéssel kapcsolatos kifizetések közzétételekor, amennyiben az adott személyt nem értesítették az eljárás új ellenőrzéseket magában foglaló folytatásáról?

Arra kötelezi-e a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i 1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő a tagállamokat, hogy e határidő lejárta előtt elvégezzék a jogosultsági feltételek teljesítésének ellenőrzését, és csak kivételesen folytatható-e ez az ellenőrzés?

A támogatási kifizetés hallgatólagos megtagadásának minősül-e a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló, 2013. december 17-i 1306/2013 európai parlamenti és tanácsi rendelet 75. cikkének (1) bekezdésében meghatározott határidő betartásának elmulasztása, ha a mezőgazdasági termelőt nem értesítették kiegészítő ellenőrzések elvégzéséről, és erről nem áll rendelkezésre írásbeli dokumentum?

____________

1 A közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17 i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 549. o.; helyesbítések: HL 2016. L 130., 6. o.; HL 2017. L 327., 83. o.; HL 2018. L 233., 3. o.).