Language of document :

Appel iværksat den 1. april 2021 af Olimp Laboratories sp. z o.o til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 27. januar 2021 i sag T-817/19 – Olimp Laboratories mod EUIPO

(Sag C-219/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Olimp Laboratories sp. z o.o. (ved adwokat M. Kondrat)

Den anden part i appelsagen i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Ved kendelse af 24. juni 2021, har Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) fastslået at appellen ikke admitteredes og at Olimp Laboratories sp. z o.o bærer sine egne omkostninger.

____________