Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. veljače 2021. uputio Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) – WY

(predmet C-85/21)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: WY

Tuženo tijelo: Steiermärkische Landesregierung

Prethodno pitanje

Treba li članak 21. UFEU-a tumačiti na način da ga se u slučaju gubitka državljanstva ex lege predviđenog nacionalnim pravom i posljedičnog gubitka građanstva Unije mora uzeti u obzir pri ispitivanju proporcionalnosti u pojedinačnom slučaju na temelju načela presude Suda Europske unije u predmetu Tjebbes i dr.1 , te može predstavljati prepreku gubitku državljanstva ako je državljanin izjavom o ponovnom prijemu u svoje prijašnje državljanstvo isto ponovno stekao, a rizik od gubitka građanstva Unije ima ozbiljne posljedice za njegov obiteljski i profesionalni život?

____________

1 ECLI:EU:C:2019:189.