Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. veljače 2021. uputio Fővárosi Törvényszék (Mađarska) – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft./Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(predmet C-77/21)

Jezik postupka: mađarski

Sud koji je uputio zahtjev

Fővárosi Törvényszék

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Tuženik: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Prethodna pitanja

Treba li pojam „ograničavanje svrhe” definiran u članku 5. stavku 1. točki (b) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ1 (u daljnjem tekstu: Uredba) tumačiti na način da je u skladu s navedenim pojmom činjenica da voditelj obrade istodobno u drugoj bazi podataka pohranjuje osobne podatke koji su, uostalom, prikupljeni i pohranjeni u ograničene zakonite svrhe ili da, suprotno tomu, u odnosu na istodobnu bazu podataka, ograničena zakonita svrha prikupljanja podataka više nije valjana?

U slučaju da se na prvo prethodno pitanje odgovori na način da je istodobna pohrana podataka sama po sebi neusklađena s načelom „ograničavanja svrhe”, je li s načelom „ograničenja pohrane” utvrđenim u članku 5. stavku 1. točki (e) Uredbe usklađena činjenica da voditelj obrade u drugoj bazi podataka pohranjuje osobne podatke koji su, uostalom, prikupljeni i pohranjeni u ograničene zakonite svrhe?

____________

1 SL 2016., L 119, str. 1.