Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesverfassungsgericht (Njemačka) 10. veljače 2014. – Peter Gauweiler i dr.

(Predmet C-62/14)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverfassungsgericht

Stranke glavnog postupka

Postupak po ustavnoj tužbi

Podnositelji: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber i dr., Johann Heinrich von Stein i dr.

Intervenijenti: Deutscher Bundestag, Bundesregierung

II)    Postupak rješavanja sukoba nadležnosti ustavnih tijela

Podnositelj zahtjeva: Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Druga stranka u postupku: Deutscher Bundestag

Intervenijent: Bundesregierung

Prethodna pitanja

1.     a)     Je li Odluka Upravnog vijeća Europske središnje banke od 6. rujna 2012. o tehničkim karakteristikama izravnih monetarnih transakcija protivna članku 119. i članku 127. stavcima 1. i 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člancima 17. do 24. Protokola o Statutu Europskog sustava europskih središnjih banaka i Europske središnje banke jer prekoračuje mandat Europske središnje banke u području monetarne politike koji je uređen navedenim propisima i zadire u nadležnost država članica?

Proizlazi li prekoračenje mandata Europske središnje banke naročito iz toga da Odluka Upravnog vijeća Europske središnje banke od 6. rujna 2012.

aa)    se nastavlja na ekonomskopolitičke programe pomoći Europskog fonda za financijsku stabilnost ili Europskoga stabilizacijskog mehanizma (uvjetovanost)?

bb)     predviđa kupnju državnih obveznica samo pojedinih država članica (selektivnost)?

cc)     predviđa kupnju državnih obveznica država članica obuhvaćenih programom dodatno uz program pomoći Europskog fonda za financijsku stabilnost ili Europskoga stabilizacijskog mehanizma (usporednost)?

dd)     bi mogao zaobići ograničenja i uvjete programa pomoći Europskog fonda za financijsku stabilnost ili Europskoga stabilizacijskog mehanizma (zaobilaženje)?

    b)     Je li Odluka Upravnog vijeća Europske središnje banke od 6. rujna 2012. o tehničkim karakteristikama izravnih monetarnih transakcija protivna zabrani monetarnog financiranja proračuna iz članka 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unije?

Je li Odluka Upravnog vijeća Europske središnje banke od 6. rujna 2012. protivna članku 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unije naročito zbog toga što

aa)     ne predviđa kvantitativna ograničenja kupnje državnih obveznica (volumen)?

bb)     ne predviđa nikakav vremenski razmak između emisija državnih obveznica na primarnom tržištu i njihove kupnje kroz Europski sustav središnjih banaka na sekundarnom tržištu (tržišno formiranje cijena)?

cc)     dopušta zadržavanje svih stečenih državnih obveznica do njihove dospjelosti (uplitanje u tržišnu logiku)?

dd)     ne sadrži posebne bonitetne zahtjeve stečenih državnih obveznica (rizik neplaćanja)?

ee)     predviđa jednako postupanje prema Europskom sustavu središnjih banaka i privatnim i drugim imateljima državnih obveznica (otpis dugova)?

2.     Podredno, ako Sud Odluku Upravnog vijeća Europske središnje banke od 6. rujna 2012. o tehničkim karakteristikama izravnih monetarnih transakcija kao akta institucije Europske unije ne smatra prikladnim predmetom zahtjeva prema članku 267. stavku 1. točki (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije:

a)     Treba li članak 119. i članak 127. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članke 17. do 24. Protokola o Statutu Europskog sustava europskih središnjih banaka i Europske središnje banke tumačiti na način da Eurosustavu – alternativno ili kumulativno – dopuštaju

aa)     uvjetovanje kupnje državnih obveznica o postojanju i ispunjavanju ekonomskopolitičkih programa pomoći Europskog fonda za financijsku stabilnost ili Europskoga stabilizacijskog mehanizma (uvjetovanost)?

bb)     kupnju državnih obveznica samo pojedinih država članica (selektivnost)?

cc)     kupnju državnih obveznica država članica programa dodatno uz program pomoći Europskog fonda za financijsku stabilnost ili Europskoga stabilizacijskog mehanizma (usporednost)?

dd)     zaobilaženje ograničenja i uvjeta programa pomoći Europskog fonda za financijsku stabilnost ili Europskoga stabilizacijskog mehanizma (zaobilaženje)?

    b)     Treba li članak 123. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi zabrane monetarnog financiranja proračuna tumačiti na način da je Eurosustavu – alternativno ili kumulativno – dopušteno,

aa)     kupovati državne obveznice bez kvantitativnih ograničenja (volumen)?

bb)     kupovati državne obveznice bez poštivanja minimalnog vremenskog razmaka od njihovog izdavanja na primarnom tržištu (tržišno formiranje cijena)?

cc)     držati sve stečene državne obveznice do njihove dospjelosti (uplitanje u tržišnu logiku)?

dd)     stjecati državne obveznice bez minimalnih bonitetnih zahtjeva (rizik neplaćanja)?

ee)     prihvatiti jednako postupanje prema Europskom sustavu središnjih banaka i privatnim i drugim imateljima državnih obveznica (otpis dugova)?

ff)     utjecati na formiranje cijena izražavanjem namjere kupnje ili na drugi način koji je vremenski povezan s emisijom državnih obveznica država članica europodručja (poticanje na prvo stjecanje)?