Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 16. juni 2015 – Peter Gauweiler m.fl. mod Deutscher Bundestag (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverfassungsgericht – Tyskland)

(Sag C-62/14) 1

(Præjudiciel forelæggelse – økonomisk og monetær politik – afgørelser truffet af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) om en række tekniske karakteristika for Eurosystemets direkte monetære transaktioner (Outright Monetary Transactions) på de sekundære statsobligationsmarkeder – artikel 119 TEUF og artikel 127 TEUF – ECB’s og Det Europæiske System af Centralbankers beføjelser – den pengepolitiske transmissionsmekanisme – fastholdelse af prisstabilitet – proportionalitet – artikel 123 TEUF – forbud mod monetær finansiering for medlemsstaterne i euroområdet)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesverfassungsgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Peter Gauweiler, Bruno Bandulet, Wilhelm Hankel, Wilhelm Nölling, Albrecht Schachtschneider, Joachim Starbatty, Roman Huber m.fl., Johann Heinrich von Stein m.fl. og Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag

Sagsøgt: Deutscher Bundestag

Procesdeltager: Bundesregierung

Konklusion

Artikel 119 TEUF, artikel 123, stk. 1, TEUF og artikel 127, stk. 1 og 2, TEUF samt artikel 17-24 i protokol (nr. 4) om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank skal fortolkes således, at de tillader Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) at vedtage et program til opkøb af statsobligationer på de sekundære markeder som det program, der præsenteres i den pressemeddelelse, som der henvises til i referatet fra det 340. møde i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) den 5. og 6. september 2012.

____________

1 EUT C 129 af 28.4.2014.