Language of document :

2006. február 3-án benyújtott kereset - Michail kontra Bizottság

(F-34/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Christos Michail (Brüsszel, Belgium) (képviselő: C. Meïdanis ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesről a 2004. évre készített szakmai előmeneteli jelentést, az azt tartalmazó SYSPER 2 rendszerrel készített változatában;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító 2005. november 4-i határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a felperes által elszenvedett, 120 000 eurót kitevő nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék határozzon a költségviselésről a jogszabályoknak megfelelően.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az A*12-es besorolási fokozatú tisztviselő felperes vitatja azt a szakmai előmeneteli jelentést, amelyet a 2004. évre készített róla az alperes. Keresetének alátámasztására előadja először is, hogy az említett szakmai előmeneteli jelentés csak a 2004. május 1-jétől 2004. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó elemzést és indokolást tartalmaz, miközben 2004 első négy hónapját nem veszi figyelembe, még az éppen erről az időszakról készített közbenső jelentésben szereplő minősítés említésével sem. Ennek kihagyása a felperes szerint megvalósítja a személyzeti szabályzat általános végrehajtási rendelkezései 4. cikke (3) bekezdésének sérelmét. A felperes hozzáteszi, hogy egyébként pedig a közbenső jelentést illetéktelen hatóság készítette.

Ezután a felperes előadja, hogy a 2004. év második felében felettesei csak alkalmi és kisegítő jellegű feladatokat bíztak rá, amelyek nem voltak használhatók az ő besorolási fokozatával rendelkező tisztviselőről szóló szakmai előmeneteli jelentés elkészítéséhez.

A felperes végül a személyzeti szabályzat lelki zaklatásról szóló 12a. cikkének sérelmére hivatkozik.

____________