Language of document :

Tožba, vložena 30. marca 2006 - Grünheid proti Komisiji

(Zadeva F-35/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Sabine Grünheid (Overijse, Belgija) (zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe z dne 20. julija 2004, ki ni bila vročena tožeči stranki, toda je zanjo izvedela slučajno 23. junija 2005, ob priložnosti zavrnitve njene druge pritožbe, vložene in oštevilčene pod R/162/05, s katero se je na njeno zahtevo seznanila 29. junija, ki tožečo stranko dokončno uvršča v naziv A7, plačilni razred 3 ter razglasitev ničnosti kakršnega koli kasnejšega in/ali od te odločbe odvisnega akta;

razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 16. decembra 2005, vročene 10. januarja 2006, o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, ki je bila vpisana 22. septembra 2005 pod opravilno številko R/732/05;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene navedbe

V podporo svoji tožbi, tožeča stranka podaja tožbene razloge, podobne tistim v zadevi F-101/05 1, ki jo je prav tako vložila tožeča stranka.

____________

1 - UL C 10, 14.1.2004, str. 26 (zadeva je bila vložena na Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti in vpisana pod številko T-388/05).