Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 12. februar 2007 - Campoli mod Kommissionen

(Sag F-33/06) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 131 af 3.6.2006, s. 52.