Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 12.2.2007 - Campoli v. komissio

(Asia F-33/06)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 131, 3.6.2006, s. 52.